تبلیغات
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی - نظریه وابستگی(3)
 
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
دانشگاه آزاداسلامی واحد میبد _ دانشجویان ورودی 92
درباره وبلاگ


این وبلاگ به پیشنهاد اساتید محترم رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در مقطع کارشناسی ارشد ورودی 92 راه اندازی گردیده و مطالب درسی و نکات مقید برای دانشجویان این رشته در آن درج خواهد شد.
مسلما راهنمایی و نظرات اساتید محترم و همکلاسی های عزیز موجب ارتقاء آن خواهد شد

مدیر وبلاگ : محمد علی قاسم زاده بافقی
نظرسنجی
نظر شما درمورد کیفیت کلاسهاو بار علمی این ترم چیست ؟ (درصورتی که بطور مستمر و فعال حضور نداشته اند این مهم را لحاظ نمایید ) لطفا از هرسوال فقط یک گزینه ی آن را پاسخ دهید

پنجشنبه 8 خرداد 1393 :: نویسنده : محمد علی قاسم زاده بافقی

 

مطالعات وابستگی جدید:

کاردوزو به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های مطالعات وابستگی جدید شناخته می شود.

الگوی توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته

ادعای کاردوزو این است که با ظهور شرکت های چند ملیتی، ورود سرمایه صنعتی به کشورهای پیرامون و پیدایش تقسیم کار جدید بین المللی، مرحله نوینی آغاز شده است و منافع شرکت های خارجی تا حدی با رونق داخلی کشورهای وابسته سازگار می شود. بدین معنا که آنها خود به ارتقای توسعه کشور پیرامونی کمک می کنند.

چون هدف شرکت های خارجی تولید کالاهای مصرفی و فروش آن در بازارهای داخلی است، منافع آنها در راستای رشد اقتصادی (حداقل در بخش های اصلی) کشور وابسته قرار می گیرد.

کاردوزو معتقد است این مدل توسعه مجبور به وارد کردن تکنولوژی است و بنابراین باید همه عواقب فن آوری های سرمایه بر و کاراندوز را تحمل نماید.

سه نوع بازیگر در الگوی کاردوزو نقش دارند:

1- دولت دیوان سالار ( نظامی )

2- شرکت چند ملیتی

3- بورژوازی محلی

 

 

 

توسعه وابسته و ائتلافات سه گانه

شکل گیری یک اختلاف سه گانه میان سرمایه بین المللی، سرمایه محلی و بخش کارفرمایی سرمایه داری دولتی .

مشارکت هریک از اینها منافع متقابل را برای خود و دیگران در بردارد. شرایط سرمایه گذاری مطلوبی که دولت برای آنها فراهم ساخته است؛ شرایطی مانند نظارت دقیق بر نیروی کار، یارانه برای سرمایه گذاری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی.

به گفته ایوانس: شرکت های فراملیتی در قبال بهره مندی از ثمرات کار در این بازار سودآور، باید نظام اولویت بندی و ترجیهات خود را که بر مبنای آن انباشت جهانی مقدم بر انباشت داخلی است تعدیل نمایند و همچنین شرکای داخلی را در مالکیت و مدیریت به بازی می گرفتند.

علاوه بر این، سرمایه محلی از مزایای بیشتری مانند دسترسی به وام های کم بهره و قابلیت در اختیار گرفتن انحصار در بخش های خاصی (مانند بیمه و بانکداری تجاری) برخوردار بود.

بخش کارفرمائی: این ائتلاف سه گانه ابزاری ایده آل برای انباشت سرمایه برای دولت به شمار مرفت. مشارکت با سرمایه محلی، مشروعیت بورژوازی دولتی را در چشم مردم بومی بالا می برد و مشارکت با شرکتهای فرا ملیتی برای آنان فن آوری، ارز خارجی و تخصص در بازاریابی به همراه می آورد.

در عین حال ائتلاف سه گانه به رغم منافع متقابل و سهیم بودن در فضای اقتصادی بر سود از طرف دیگر به دنبال سود بیشتر و رقبای سرسخت یکدیگر نیز تبدیل می شوند.

ایوانس معتقد است:

انتقال به یک حالت عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی به دو عامل مربوط می شود:

1- محیط خارجی                    2- رشد تضادهای داخلی

مشاهدات ایوانس نشان می دهدکه رکود جهانی سالهای 75-1974 ماهیت شناور بازارهای سرمایه و اعتبار را دچار تحول نموده است.

تغییر در محیط خارجی، خوشبینی درازمدت سرمایه گذاران و جریان ورود سرمایه و خروج ناچیز سود.

افزایش تصاعدی نرخ های بهره باعث شد نسبت هرچه بیشتری از وام های جدید صرف بازپرداخت وام های گذشته شود.

جریان خروجی سرمایه و بازپرداخت بدهی ها، به طور طبیعی موجب وخیم تر شدن مسأله تراز پرداخت ها می شد. به گفته ایوانس، این محیط متخاصم خارجی دارای ویژگی های زیر بود.

1- از انعطاف پذیری دولت با دو شریک ائتلافی می کاست.

2- قدرت پاسخگوئی که به فشارهای فزاینده داخلی برای باز توزیع ثروت وارد می آمد محدود می شد.

3- موجب کاهش قدرت دولت در استفاده از رشد اقتصادی به منظور حل تنش های داخلی شده بود.

 

رشد تضادهای داخلی:

دولت برای مقابله با این فضای متخاصم بین المللی، به همکاری و مساعدت بیشتر سرمایه خارجی، هم به شکل افزایش صادرات واحدهای تابعه شرکت های فراملیتی و هم به شکل دریافت منابع مالی خارجی- نیاز داشت. دولت برای جلب همکاری شرکت های فراملیتی در زمینه صادرات ناچار بود امتیازاتی برای آنان قائل شود.

از طرف دیگر در اواخر دهه 1970، دولت از وعده های خود مبنی بر دراختیار دادن منابع مالی با بهره کم در اختیارات سرمایه داران عدول کرد و با افزایش نرخ تورم و وخامت تراز پرداخت ها، دولت برنامه های جاه طلبانه خود را متوقف ساخت و تقاضای دولت برای کالاهای سرمایه ای نیز به همین نسبت کاهش یافت. در نتیجه، تولید کنندگان محلی کالاهای سرمایه ای که دعوت دولت به توسعه را جدی گرفته بودند، خود را درزحمت می دیدند. سفارشات خرید که روی آن حساب می کردند از بین رفته و وام ها نیز به معضلی برای آنان تبدیل شده بود.

سرمایه داران داخلی با مشاهده ناتوانی دولت در حمایت از آنان در مواقع حساس، ناامید و سرخورده شدند؛ آنها به دولت معترض بودند که چرا توجه خود را تنها به شرکت های فراملیتی معطوف کرده است. این موضوع، موجب افزایش "طغیان کارفرمایی" گردید و بورژوازی محلی را به مبارزه ای دموکراتیک برای گسترش اعمال نفوذ خود در فرایند تصمیم گیری دولت کشاند.

از یک طرف، دولت نمی توانست طغیان های کرفرمایی را نادیده بگیرد، دولت برای حفظ مشروعیت به حمایت سرمایه داران محلی نیاز داشت و اگر دولت متهم می شد که ملت را به منافع خارجی فروخته است به دشواری می توانست حمایت ارتش را جلب نماید.

از طرف دیگر اگر دولت گرایش ملی گرایانه بیشتری از خود نشان می داد، ممکن بود روابط آن با شرکت های فراملیتی به مخاطره بیفتد. در صورت وقوع چنین امری کل اقتصاد در معرض خطر قرار میگرفت، بدون وجود میلیاردها دلار به شکل وام های جدید و بدون پیوندهای قوی با بازار جهانی، سود آوری و رشدی که عناصر ائتلاف سه گانه را در کنار یکدیگر قرار می داد، دیگر وجود خارجی نداشت.

مقابل این معزل چه گزینه هایی را می توان اختیار کرد؟

1- دولت می تواند در جهت حمایت از سرمایه محلی و شرکت های فرا ملیتی به پرداخت کمک های مالی اقدام کند. ایوانس معتقد است این گزینه بسیار پرهزینه و طاقت فرساست. ممکن است نتیجه معکوس بدهد و سرمایه محلی به جای احیا و رونق بخشیدن به شرکت ها به عنوان وسیله ای برای سودجویی شخصی استفاده کند. بعلاوه پرداخت یارانه در برنامه ریزی عقلانی اقتصاد، اشکال ایجاد می کند و به عنوان مکانیزیی برای افزایش تورم نیز تلقی می شود.

2- دولت به سرمایه دولتی روی آورد و شرکت ها را به بخش خصوصی بفروشد.

ایوانس معتقد است راه خوبی نیست. چون ضعیف شدن بنگاههای دولتی، قدرت دولت را در حمایت از بورژوازی محلی تضعیف می کند و نقش دولت را برای گزینش فن آوری از بین می برد و از قابلیت دولت برای جذب سرمایه گذاری بین المللی خواهد کاست.

3- دولت می تواند با اعمال فشارهای بیشتر براکثریت نیروی کار، شرایط مساعدتری را برای انباشت سرمایه فراهم آورد.

به زعم ایوانس، این راه حل قابل اجرا نیست، مخالفت های جدی طبقه کارگر با رژیم موجب پیوستن بیش از نیم میلیون کارگر به موج غیرمنتظره اعتصابات گشته است.

سرانجام به نظر ایوانس محتمل ترین سناریو این است که در مقابل مشکلات فعلی، سیاست تسلیم در مقابل پیشامد را در پیش بگیرد.

مرحله وابستگی پویا:

گلد دست اندرکاران دولت را با این تغییر که دارای نگرش "وابستگی پویا"هستند توصیف می کرد. یعنی با ارزیابی شرایط اقتصادی و قابلیت های جامعه و همچنین نیازمندی های آن به گونه ای خود را به نظام جهانی پیوند می زدند که بتوانند از این قابلیت ها استفاده نموده و موقعیت خودشان را بهبود یا ارتقاء بخشند.

راهبرد تعمیق صنعتی، به معنای روزآمد کردن صنایع و ایجاد همبستگی عمومی میان آنها و ساخت صنایع سنگین و سرمایه بر و نوسازی زیرساخت ها و استفاده از صنایع راهبردی که از فن آوری فشرده استفاده می کردند، نظیر رایانه، ارتباطات راه دور و رباتها.

همچنین دولت برنامه های تحقق و توسعه خود را برای توسعه محصولات جدید، بالا بردن ارزش افزوده و همبستگی عمودی صنایع الکترونیک به داخل و ایجاد منطقه صنعتی، یعنی پارک صنعتی علمی برای توسعه صنعت اطلاع رسانی .گلد اعتقاد دارد که راهبرد تعمیق می تواند دارای نتایج امید بخش باشد؛ چرا که شکل گیری آن مبتنی بر نسل جدیدی از سرمایه دارانی است که دارای مدارج تحصیلی بالاتر، روحیه جهان گراتر و اندیشه های مستقل تر از نیاکان خود می باشند.

گلد معتقد است: پیوندهای آگاهانه گزینشی و هدایت شده، با بازارهای جهانی سرمایه داری، لزوماً به معنای واگذار کردن منافع یک ملت به اربابان خارجی نیست.

با تشکر از آقای ظهیری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 13 شهریور 1396 05:45 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your
sites really nice, keep it up! I'll go ahead and
bookmark your site to come back later on. Cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :